Prólogos e partes de libros

 

Cancioneiro da agulla/ [Recopilado por] Armando Cotarelo Valledor ; introducción Antonio Fraguas Fraguas. — Vigo : Galaxia, 1984. — 39 p. ; 20 cm. — ISBN: 9788471544643. — DL: VG. 112-1984. — Editado con motivo do Día das Letras Galegas, 1984
B. Xeral GA 34969

Santiago de Compostela : tarxetas postais / textos Xosé M. García Iglesias ; coordenación Xosé Ramón Fandiño ; [prólogo Antonio Fraguas]. — [Gijón] : Gran Enciclopedia Gallega, 1989. — 439 p. : principalmente il. ; 22 cm. — ISBN: 84-7286-294-1. — En portada: Colección Uxío de la Riva Pol, Museo do Pobo Galego. —  Indice
Filoloxía 461.1 GEG 2

Blanco Alvite, Jesús José, 1934-
Planificación agrícola de la Tierra de Lemos / Jesús José Blanco Alvite ; bajo la dirección del Dr. Antonio Fraguas y Fraguas, 1960. — 1 v. — Memoria de Licenciatura-Universidade de Santiago de Compostela-Facultade de Xeografía e Historia
Xeografía e Historia ML 160

Castro Iglesias, David F.
Villancicos do Nadal : 1 / música, letra e ilustracións de David F. Castro Iglesias ; [prólogo, Antonio Fraguas Fraguas]. — [Santiago de Compostela : s.n.], D.L. 1987 (Santiago de Compostela : Velograf). — [Santiago de Compostela] : s.n., 1987. — 62 p ; 16×22 cm. — ISBN: 84-404-0727-0. — DL: C. 853-1987
B. Xeral GA 9402

Fernández Penedo, Luciano, 1911-
Historia viva del Instituto de Lugo / Luciano Fernández Penedo ; prólogo de Antonio Fraguas y Fraguas. — Lugo : Diputación Provincial, 1987. — 221 p. ; 22 cm. — ISBN: 84-505-6219-8. — DL: LU. 981-1987
B. Xeral D 2280

Ferreiro, Celso Emilio, 1912-1979
Celso Emilio Ferreiro / [estudio realizado por] Antonio Fraguas Fraguas. — A Coruña : Real Academia Gallega, 1989. — 199 p. ; 25 cm. — (Publicacións da Real Academia Galega). — ISBN: 84-7492-435-9. — DL: C. 656-1989. — Indice. — Bibliogr.: p. 25
B. Xeral GA 5043

Fidalgo Santamariña, Xosé Antón, 1946-2011
O afiador / X. Antón Fidalgo Santamariña ; [prólogo Antón Fraguas]. — Vigo : Ir Indo, 1992. — 310 p. : il. ; 21 cm. — (A Fraga (Ir Indo). Ensaio, investigación ; 15). — ISBN: 84-7680-101-7. — DL: VG. 622-1992. — Índice: p. 309-310. — Bibliogr.: p. 305-308
B. Xeral GA 11132

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
O Amigo Xesús Ferro Couselo
Artigo de: Xesús Ferro Couselo : lembranzas, actividade, inquedanzas / [Francisco Fernández del Riego…(et al)]. — Ourense : Grupo Marcelo Macías : Museo Arqueolóxico Provincial, 1996. — P. 55-58

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Animas
Artigo de: Os petos de ánimas en Ourense : [catálogo da exposición fotográfica] / [presentación, Manuel Menor Currás ; limiar, Xaquín Lorenzo Fernández ; fotografías de José Félix Romero de Ibarra]. — Sada : Ediciós do Castro, 1985. — P. 301-303

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Aportación al estudio del teatro popular en Galicia : la farsa de Ribadulla
Artigo de: Congresso de Etnografia e Folclore (1º. 1956. Braga).– Actas do 1º Congresso de Etnografia e folclore : promovido pela Câmara Municipal de Braga, (de 22 a 25 de Junho de 1956). — Lisboa : Junta da Acçao Social, 1963. — P. 239 (v.2)

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Apuntamentos sobre a súa vida e a súa obra
Artigo de: González del Blanco, Roberto, 1887-1959. O universo de Roberto González del Blanco : [Museo do Pobo Galego, 4 febreiro-8 marzo, 2015] / [comisariado, Carmen López Beiras, Rosa Mª Méndez García, Mercedes Rozas Caeiro]. — [A Coruña] : Museo do Pobo Galego, 2015. — P. 9-42

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Apuntamentos sobre a súa vida e a súa obra
Artigo de: Roberto González del Blanco : [exposición celebrada na] Casa da Parra, Santiago de Compostela, Xunio 1992. — Santiago de Compostela : Dirección Xeral de Cultura, 1992. — P. 5-18

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Arco d’a vella
Artigo de: Pontevedra literaria / [edición,] Ana Acuña Trabazo, Carme Blanco Ramos, Eloi Gestido de la Torre, Xosé Abilleira Sanmartín . — Pontevedra : Concello, Concellaría de Cultura ; [A Coruña] : Fundación Caixagalicia, 2007. — P. 268-269

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
O Cambio familiar
Artigo de: Congreso Internacional da Cultura Galega (1º. 1990. Santiago de Compostela). — [Santiago de Compostela] : Dirección Xeral de Cultura, 1992. — P. 309-312

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
O Cancioneiro popular nas Rías Baixas
Artigo de: Las Rías Bajas y el Arco Atlántico : curso de conferencias : noviembre, 1995 / [organizado por la Real Academia Galega das Ciencias]. — Pontevedra : Caixa de Pontevedra, 1995. — P. 139-157

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Castelao e o Seminario de Estudos Galegos
Artigo de: Actas Congreso Castelao : (Santiago de Compostela, 24-29 novembro 1986) / Justo G. Beramendi e Ramón Villares, eds. — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións, 1989. — P. 48 (v. 1)

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Las costumbres populares gallegas en la literatura de Rosalía
Artigo de: Cursos Superiores de Verano en Galicia (1985. Poio).– Cursos Superiores de Verano en Galicia : del 22 de julio al 30 de agosto de 1985, Monasterio de Poio, Pontevedra / [organiza la] Universidad Internacional del Atlántico ; [patrocinada por la] Fundación Alfredo Brañas ; director Carlos Otero Díaz ; gerente F. Javier Ruíz de Cortázar Díaz. — [La Coruña] : Fundación Alfredo Brañas, 1986. — P. 33-52

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
D. Ramón Otero Pedrayo, notas dun lector
Artigo de: Simposio Internacional de Antropoloxía (1988. Santiago de Compostela).– Identidade e territorio : Actas Simposio Internacional de Antropoloxía : Centenario de Otero Pedrayo : (Santiago de Compostela, 10-11-12 de novembro de 1988) / coordenadores do Simposio Xosé M. González Reboredo, Xosé A. Fernández de Rota. — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 1990. — P. 237-244

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
D. Roberto González del Blanco : apuntes sobre su vida y su obra
Artigo de: Homenaje a Pintores compostelanos. — La Coruña : Diputación Provincial, 1981. — P. 51-74

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Denantes de pasar a folla
Artigo de: Os do meu tempo : antología / Maximino Castiñeiras García ; [debuxo de X. Maside]. — [Santiago de Compostela?] : [s.n.], 1971. — P. 7-8

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Dende o ano 1931 deica hoxe
Artigo de: Rolda de amigos derredor de Francisco Fernández del Riego : Galicia 1993 / [Marino Dónega… et al.]. — Sada : Ediciós do Castro, 1993. — P. 57-59

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Do cancionero á mesa posta
Artigo de: Ciencia y humanismo en la alimentación : [ciclo de conferencias / organizado por la] Real Academia Galega de Ciencias. — Ourense : Caixa Ourense, 1995. — P. 80-100

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Don Antonio Couceiro Freijomil, o historiador
Artigo de: Homenaje al polígrafo eumés Don Antonio Couceiro Freijomil en el primer centenario de su nacimiento, 1888-1988 / [introducción por Gumersindo Vilariño Gómez]. — A Coruña : Deputación provincial, 1990. — P. 125-128

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Don Fermín Bouza Brey Trillo de Figueroa
Artigo de: Simposio de Antropoloxía (1992. Santiago de Compostela).– Actas do Simposio de Antropoloxía : in memoriam Fermín Bouza Brey : Santiago de Compostela, 10, 11 e 12 de setembro de 1992 / comisión organizadora, presidente Antonio Fraguas Fraguas ; vocais, Xosé Manuel González Reboredo, Xosé A. Fidalgo Santamariña. — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 1994. — P. 15-23

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Don Xosé Fernando Filgueira Valverde
Artigo de: Simposio Internacional in Memoriam Xosé Filgueira Valverde (1997. Pontevedra). — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 1998. — P. 13-14

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
El edificio
Artigo de: El Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos : inauguración, antecedentes, el edificio, guía de las instalaciones, trabajos publicados / Consejo Superior de Investigaciones Científicas. — Santiago de Compostela : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato Menéndez Pelayo, 1947. — P. 45-79

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
En percura do galeguismo silencioso
Artigo de: Ramón Piñeiro y su circunstancia / editor literario, Manuel Mourelle de Lema. — Madrid : Grugalma, 1993. — P. 67-78

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Esperanza
Artigo de: Pinturas e esculturas / Esperanza Lema Bouzas. — [A Coruña] : Deputación Provincial da Coruña, 2012. — P. 192. — Texto en galego e castelán

Seijas García, María Otilia, 1936-
Esto era y no era: cuentos al atardecer / Otilia Seijas ; [prólogo Antonio Fraguas y Fraguas]. — Santiago de Compostela : Noroeste Ediciones, 1999. — 154 p ; 21 cm. — ISBN: 9788489817012. — DL: C. 1527-1999
B. Xeral ga 26948

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
A Exposición
Artigo de: Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos (Santiago de Compostela). Exposición (27ª. 1973. Santiago de Compostela). Seminario de Estudos Galegos (1923-1973) : cincuentenario da sua creación : 27ª exposición, Santiago de Compostela, julio de 1973. — Santiago [de Compostela] : Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1974. — P. 19-28

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Festa equinoccial
Artigo de: 23 letras para un país : O Correo Galego. — Santiago [de Compostela] : Editorial Compostela, 1998. — P. 29-32

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
As festas populares / Antón Fraguas Fraguas
Artigo de: Círcular polo Saviñao I : 40 aniversario do Círculo Cultural Recreativo Saviñao / [dirección e coordinación, Enrique Sampil Sánchez]. — Escairón (Lugo) : Círculo Cultural Recreativo Saviñao, 1999. — P. 171-177

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
O Folclore na obra de Sarmiento
Artigo de: Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento, 1695-1995 (1995. Santiago de Compostela). — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega : Universidade de Santiago de Compostela, 1997. — P. 217 (T. 2)

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Galicia
Artigo de: El Auto religioso en España : [exposición], Teatro Albéniz, Febrero-Marzo 1991 /[dirección, Teresa Vico]. — Madrid : Comunidad de Madrid, Centro de Estudios y Actividades Culturales, 1991. — P. 179-184

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Galicia A terra e o mar : A xeografía
Artigo de: Historia de Galicia. — Madrid : CUPSA, 1980. — P. 30 (v. 1)

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Geografía de un lugar
Artigo de: Miscelánea de Geografía de Galicia en homenaje a Otero Pedrayo. — Santiago : Universidad de Santiago de Compostela, Secretariado de Publicaciones, 1978. — P. 85-102

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Grupo dolménico de Monte Orgoso
Artigo de: III Congreso Nacional de Arqueología. Galicia 1953. — Zaragoza : Institución Fernando el Católico, C.S.I.C., 1995. — P. 409-410

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Hevia no seu labor artístico = Hevia en su labor artística
Artigo de: Segundo Hevia : os camiños de Santiago en Iberia : acuarelas = los caminos de Santiago en Iberia : acuarelas : [exposición] / [textos, J.M. García Iglesias… (et al.)]. — [Santiago de Compostela] : Dirección Xeral de Promoción do Camiño de Santiago, 1995. — P. 18-25. — Texto en galego, español, inglés, francés, alemán e italiano

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Insuela, un lugar antigo e os nomes da parroquia
Artigo de: Humanitas : estudios en homenaxe ó Prof. Dr. Carlos Alonso del Real / [organizado pola] Facultade de Xeografía e Historia ; coordenador, A. RodríguezCasal. — Santiago de Compostela : Universidade, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 1996. — P. 457-459

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Laudatio de Castelao
Artigo de: Presencia de Castelao na Academia : textos inéditos e outras páxinas / edición de Xesús Alonso Montero ; [limiar, Francisco Fernández del Riego]. — A Coruña : Real Academia Galega, 1999. — P. 29-31. — O texto foi escrito en 1956

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Lembrando a Manuel Fabeiro
Artigo de: 17 Maio 1998, Día das Letras Galegas / [mostra organizada polo Grupo Filatélico da Sociedade Liceo]. — [Noia : Grupo Filatélico da Sociedade Liceo], 1998. — P. 13-14

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Lembranza de Don Xaquín Lorenzo Fernández
Artigo de: Simposio Internacional in Memoriam Xaquín Lorenzo (1994. Ourense).– Tecnoloxía tradicional : dimensión patrimonial, valoración antropolóxica : [actas do Simposio Internacional in Memoriam Xaquín Lorenzo], Ourense, 13 ó 15 de outubro de 1994 / coordinadores, A. Fraguas Fraguas, X.A. Fidalgo Santamariña. — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, Ponencia de Antropoloxía Cultural, 1994. — P. 13-19

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Lenda e poesía popular nas nosas rías, no noso mar
Artigo de: Simposio Internacional in Memoriam Xosé Filgueira Valverde (1997. Pontevedra). — Antropoloxía mariñeira : actas do Simposio Internacional in memoriam Xosé Filgueira Valverde : Pontevedra 10-12 de xullo, 1997 / [organizado pola] Ponencia de Antropoloxía Cultural ; presidente de honra Antonio Fraguas Fraguas ; coordinador Francisco Calo Lourido. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 1998. — P. 335-348

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Leyendas y tradiciones del Camino de Santiago
Artigo de: Congreso de Reales Sociedades Económicas de Amigos del País : Santiago de Compostela 26, 27 y 28 septiembre 1993 / [organizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela]. — [Santiago de Compostela : Real Sociedad Económica de Amigos del País], 1995. — P. 197-202

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Literatura oral en Galicia
Artigo de: Evolución cultural de Galicia : Ciclo de conferencias pronunciadas en el auditorio de Caixa de Aforros de Vigo en el año 1987 / por Ramón Piñeiro López…et al. — Vigo : Caja de Ahorros de Vigo, 1980

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
As Marías no meu recordo
Artigo de: As Marías : Maruxa e Coralia Fandiño, 1898-1980, 1914-1983 / [coordinación, César Lombera]. — [Santiago de Compostela] : Consorcio de Santiago, 2007. — P. 78. — Texto en galego e español

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
As Marías no meu recordo
Artigo de: As Marías. — Santiago : Consorcio, 1994. — P. 7-10

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
A Mitoloxía da auga
Artigo de: As Augas de Galicia / [coordinador, Díaz Fierros Viqueira, Francisco ; autores, Antelo Cortizas, Xoan Manuel… (et al.)]. — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 1996. — P. 9-40

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
O Muiño nas terras do sul de Cotobade
Artigo de: Jornadas Nacionales sobre Molinología (1ª. 1995. Santiago de Compostela). — Sada : Ediciós do Castro, 1997. — P. 13-17

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
No camiño dos setenta
Artigo de: Bibliografía, cursos, conferencias y currículum de José Filgueira Valverde / preparados por José Fuentes Alende. — [Vigo] : [s.n.], 1976. — P. 7-10

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Notas del Padre Sarmiento
Artigo de: Estudos adicados a Fr. Martín Sarmiento : artigos tirados dos Cuadernos de Estudios Gallegos (1945-1982) / [introducción de J.L. Pensado]. — Santiago de Compostela : Instituto Padre Sarmiento, 1995. — P. 383-396

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Una página de la vida académica del Doctor Fontán
Artigo de: D. Domingo Fontán y su Mapa de Galicia en el primer centenario de su publicación. — Santiago de Compostela : Instituto Padre Sarmiento, 1946. — P. 119-124

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Paisaxe e historia nas conversas de D Ramón Otero Pedrayo
Artigo de: Ramón Otero Pedrayo : a súa vida e a súa obra : homaxe da Galicia Universal. — Caracas : [Centro Galego], 1958. — P. 15-17

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Pasado, presente y futuro del castaño
Artigo de: Especies frondosas en la repoblación de Galicia : [ciclo de conferencias] / [organizado por] Academia Galega de Ciencias. — Lugo : Diputación Provincial de Lugo, Servicio de Publicaciones, 1992. — P. 101-108

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Peregrinaxe a Santiago e as romarías de Galicia : lendas e tradicións
Artigo de: Romarías e peregrinacións : Simposio de Antropoloxía : Santiago de Compostela, outubro de 1993 / A. Fraguas Fraguas, X.A. Fidalgo Santamariña, X.M. González Reboredo (coordinadores) ; [organizado polo] Consello da Cultura Galega, Ponencia de Antropoloxía Cultural. — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 1993. — P. 7-15

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Petroglifos del monte Pedreira, en Carballedo (Pontevedra)
Artigo de: III Congreso Nacional de Arqueología. Galicia 1953. — Zaragoza : Institución Fernando el Católico, C.S.I.C., 1955. — P. 411-412

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
El proceso histórico de España y Galicia en el período de elaboración del Estututo del 36
Artigo de: Cursos Superiores de Verano en Galicia (1986. Poio).– Cursos Superiores de Verano en Galicia : del 28 de julio al 22 de agosto de 1986, Monasterio de Poio, Pontevedra / [(organiza la) Universidad Intenacional del Atlántico] ; [patrocinada por la] Fundación Alfredo Brañas ; director, Carlos Otero Díaz : gerente, F. Javier Ruíz de Cortázar Díaz. — [Santiago de Compostela] : Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de Publicacións, 1987. — P. 343-353

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Realidade e visión creadora
Artigo de: Diego de Giráldez : a realidade e o seu espello = La realidad y su espejo. — [Vigo] : Nigra, 2001. — P. 82-83

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Recordo de unha exposición
Artigo de: Pinturas e esculturas / Esperanza Lema Bouzas. — [A Coruña] : Deputación Provincial da Coruña, 2012. — P. 193-194. — Texto en galego e castelán

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Reimóndez Portela, estradense ilustre
Artigo de: Manuel Reimóndez Portela na lembranza / coordinador, Xoán Andrés Fernández Castro. — Sada : Ediciós do Castro, 1996. — P. 83-87

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Restos dolménicos próximos a la ciudad de Lugo
Artigo de: Homenaje al Profesor Cayetano de Mergelina. — Murcia : Universidad, 1962. — P. 343-360

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
O rio Miño: realidade, lenda e literatura
Artigo de: Conferencias sobre el río Miño. — Ourense : Caixa Ourense, 1989. — P. 67-83

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
El Siglo XIX
Artigo de: La Universidad de Santiago / coordinador editorial Manuel C. Díaz y Díaz. — Santiago de Compostela : Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1980. — P. 57-65

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
Sinodales de Tuy, notas antropolóxicas
Artigo de: Congreso Internacional “Gallaecia” (1º. 1988. A Guarda). — Pontevedra : Diputación Provincial, Departamento de Publicaciones, 1989. — P. 195-201

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
O teatro en Santiago
Artigo de: Teatro Principal. — Santiago de Compostela : Concello, 1988. — P. 21-46

Fraguas Fraguas, Antonio, 1905-1999
A Xeografía no Seminario de Estudos Galegos
Artigo de: Testemuñas e perspectivas en homenaxe ao Seminario de Estudos Galegos / Ricardo Carballo Calero…[et al.]. — Sada : Ediciós do Castro, 1978. — P. 39-46

García Ramos, Alfredo, 1877-1934
Arqueología jurídico-consuetudinaria-económica de la Región Gallega / escrita por Alfredo García Ramos. — [Ed. facs. / introducción de Antonio Fraguas Fraguas]. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 1989. — 196 p. ; 23 cm. — (Textos e documentación de antropoloxía cultural de Galicia). — ISBN: 84-87172-5/-2 [sic]. — Memoria premiada con accesit por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el decimotercero concurso especial sobre Derecho consuetudinario y Economía popular (año 1910); Reprod. facs. de la ed. de: Madrid. Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, 1912
B. Xeral GA 4856

Gil de Bernabé y López, José Manuel
Galicia artesana / José Manuel Gil de Bernabé y López ; [prólogo Antonio Fraguas Fraguas]. — Madrid [etc.] : Everest, 1988. — 221 p. : principalmente il ; 26 cm. — ISBN: 9788424146528. — Bibliografía. — DL: LE. 39-1988
B. Xeral Ga 3764

González García-Paz, Sebastián, 1908-1967
O Colexio de San Clemente de Pasantes de Compostela / Sebastián González García-Paz ; [traducción, Servicio de Normalización Lingüística da Universidade ; limiar, Antonio Fraguas Fraguas]. — Santiago de Compostela : Consorcio de Santiago : Universidade, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 1993. — 384 p ; 25. — (Fonseca, textos históricos (Universidade de Santiago de Compostela ; 2) ; (Publicacións en historia moderna ; 20). — ISBN: 84-7191-973-7. — DL: C. 447-1993. — Indice: p. 5-6. — Bibliogr.: p. 375-379
B. Xeral GA 11144

González Reboredo, Xosé Manuel, 1946-
Sociedade e tecnoloxía tradicionais do val de Ancares / Xosé M. González Reboredo, Clodio González Pérez ; (debuxos de X. Pena Sanz) ; prólogo de Antonio Fraguas Fraguas. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, Ponencia de Antropoloxía Cultural, 1996. — 400 p : il ; 24 cm. — ISBN: 84-87172-13-X. — Indice. — Bibliografía. — DL: C. 719-1996
B. Xeral GA 22705

Iglesia Alvariño, Aquilino, 1909-1961
Aquilino Iglesia Alvariño : vida e obra : escolma de textos / [prólogo y compilación de] Antonio Fraguas Fraguas. — A Coruña : Real Academia Gallega, 1986. — 126 p. ; 25 cm. — ISBN: 84-600-4351-7. — DL: VG. 113-1986
B. Xeral GA 2733

Liste Fernández, Araceli Mercedes, 1961-
Funcionalidad y estética en el Museo Etnográfico Liste / Araceli Liste Fernández ; [proemio, Antonio Fraguas Fraguas]. — 2ª ed. — Pontevedra : Diputación, Servicio de Publicaciones, 2000. — 515 p. ; 22 cm. — ISBN: 84-8457-004-5. — Bibliografía. — DL: PO. 69-2000
B. Xeral GA 31129

Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela)
Museo do Pobo Galego : 20 : 1977-1997 / [dirección, Carlos García Martínez ; edición, María-Xosé Fernández Cerviño ; colaboradores, Ramón Hervella Gómez… (et al.) ; limiar, Antonio Fraguas Fraguas]. — Santiago de Compostela : Museo do Pobo Galego, 1997. — 131 p : il ; 26 cm. — Indice. — DL: S. 909-1997
B. Xeral GA 21961

Portela Pazos, Salustiano, 1877-1976
O cañón de pau / Salustiano Portela Pazos ; [prólogo Antonio Fraguas Fraguas]. — Cotobade : Ayuntamiento, 1976. — 209 p. ; 21 cm.
B. Xeral GA 133

Rodríguez Rua, Florentino
Geografía humana de la comarca de Carballino / Florentino Rodríguez Rua ; bajo la dirección del Profesor Antonio Fraguas y Fraguas, 1960. — 1 v. — Memoria de Licenciatura-Universidade de Santiago de Compostela-Facultade de Xeografía e Historia
Xeografía e Historia ML 175

Romaní, Arturo
La Pesca de bajura en Galicia / Arturo Romaní ; prólogo de Antonio Fraguas Fraguas. — Sada, A Coruña : Ed. do Castro, 1981. — [5] h. ; 18 cm. — (Serie liminar. Etnografía). — ISBN: 84-7492-087-6. — DL: C. 1160-1981
B. Xeral GA 1349

Seijas García, María Otilia, 1936-
Esto era y no era: cuentos al atardecer / Otilia Seijas ; [prólogo Antonio Fraguas y Fraguas]. — Santiago de Compostela : Noroeste Ediciones, 1999. — 154 p ; 21 cm. — ISBN: 9788489817012. — DL: C. 1527-1999
B. Xeral ga 26948

Sierra Ponce de León, Vicente
El Camino de la esperanza / Vicente Sierra Ponce de León ; [limiar, Antonio Fraguas Fraguas]. — Pontevedra : Diputación Provincial de Pontevedra, Servicio de Publicaciones, 1991. — 151 p : il ; 22 cm. — ISBN: 84-86845-77-7. — DL: PO. 435-1991
B. Xeral GA 46293

Siro, 1943-
Castelao / Textos Siro e Mazaira ; ilustracións Cubeiro ; pronaos a xeito de prólogo Antonio Fraguas Fraguas. — La Coruña : Nova Galicia, 1987. — 62 p. : principalmente il. ; 30 cm. — ISBN: 9788440300010
B. Xeral GA 4089

Sobrino Buhigas, Ramón
Corpus petroglyphorum Gallaeciae / Ramón Sobrino Buhígas . — [Ed. facsimilar] / estudio preliminar de Angel Núñez Sobrino ; traducción do latín ó galego de Xosé Souto Blanco ; prólogo Antonio Fraguas Fraguas. — Sada : Ediciós do Castro, 2000. — LXXXVII p. : il. ; 25 cm. — (Facsimilar (Ediciós do Castro)). — ISBN: 9788474929560. — Ed. facsimilar da de: Seminario de Estudos Galegos, 1935. — DL: C. 353-2000
Filoloxía 461.1 SOB 1

Vázquez Gallego, Xesús, 1942-
Tradiciones, mitos, creencias y curanderismo en medicina popular de Galicia / Xesús Vázquez Gallego ; prólogo Antonio Fraguas Fraguas. — Lugo : Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, 1989. — 131 p : il. ; 22 cm. — ISBN: 9788486824679. — DL: LU. 1327-1989
B. Xeral Ga 6015

Vázquez Martínez, Alfonso, 1906-1976
Galicia e a seitura en Castela / Alfonso Vázquez Martínez. Galegos a Castela / Abelardo Moralejo ; [A xeito de prólogo, Antonio Fraguas Fraguas]. — [Santiago de Compostela] : Museo do Pobo Galego, 1997. — 40 p. : il. ; 25 cm. — (Alicerces (Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela)) ; 9). — ISBN: 84-88508-14-X. — DL: C. 1081-1997
B. Xeral GA.FOLL 262 14

 

Blog en WordPress.com.

Subir ↑

Create your website with WordPress.com
Primeiros pasos
A %d blogueros les gusta esto: